Merke- og planleggingsdager

Februar 2019

6.

Planleggingsdag

September 2019

5.

Planleggingsdag

17.

Foreldremøte

25.

Høstfest - lavvoen

Oktober 2019

28.-1.

Kunstuke/forut

Desember 2019

3.-5.

Juleverksted

13.

Lucia

18.

Nissefest

Februar 2020

4.

Ski og akedag

21.

Karneval

Mai 2020

12.

Dugnad

13.

Hinderløype

14.

Planleggingsdag

16.

Planleggingsdag

26.

Foreldremøte for nye foreldre

Juni 2020

10.

Foreldre sommerfest

Juli 2020

6.-26.

Barnehagen har sommerstengt