Merke- og planleggingsdager

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

Februar 2019

5.

Ski og akedag

13.

Karneval

Mars 2019

4.-8.

Internasjonal uke/ Forut

Mai 2019

6.

Dugnad

9.

Planleggingsdag

10.

Planleggingsdag

14.

Foreldremøte for nye foreldre

15.

Hinderløype - aktivitetsdag

Juni 2019

6.

Sommerfest for barn og foreldre